Transgraniczny transport odpadów – Rozwiązujemy problemy, tworzymy możliwości

Transgraniczny transport odpadów jest dużym i dochodowym biznesem, którego nie można przegapić.

Aby transportować odpady na terenie Włoch, firmy zagraniczne muszą posiadać specjalne zezwolenie wydane przez Krajowy Rejestr (włoski).

Problemy natury biurokratycznej i podejście do tematu odpadów utrudniały w przeszłości rozwój sektora, spowalniając tym samym rozprzestrzenianie się tej cechującej się zamkniętym obiegiem gospodarki.

Obecnie jest inaczej. Firma Natura Giuridica oferuje swoim Klientom doradztwo środowiskowe i usługi administracyjne. Jest w stanie zapewnić realne rezultaty w krótkim czasie wszystkim zagranicznym przedsiębiorcom pragnącym rozpocząć działalność w tej branży. Stało się to możliwe za sprawą dogłębnych analiz, cierpliwej pracy naukowej specjalistów i konsultantów oraz dzięki zbudowaniu relacji z administracją publiczną.

Kwestie krytyczne: biurokracja i jej koszty

Na konferencji zwrócono uwagę na najbardziej problematyczne kwestie napotykane do tej pory w postępowaniu związanym z odpadami transgranicznymi, a są to głównie:

 • zbyt wiele biurokratycznych formalności wymaganych na szczeblu europejskim i krajowym;
 • niejednolite przepisy krajowe, zarówno w zakresie gospodarowania odpadami, jak i EoW (End Of Waste);
 • skomplikowane relacje z firmami zagranicznymi wynikające z faktu, że nie zawsze są one w stanie zrozumieć różnicę pomiędzy przepisami obowiązującymi w ich kraju a tymi samymi przepisami we Włoszech;
 • trudność w znalezieniu zagranicznych odpowiedników instytucji włoskich (np. izba handlowa, rejestr karny czy dokument o niezaleganiu z płatnościami składek (ZUS, podatki);
 • bariera językowa

 

Kwestie krytyczne: błędy popełnione przez firmy zagraniczne

Najczęstsze błędy popełniane przez firmy zagraniczne:

 • niezamierzone błędy związane z nieznajomością wszystkich przepisów regulujących transgraniczny transport odpadów (np. w dziedzinie etykietowania, metod transportu poszczególnych rodzajów odpadów czy dotyczące aktualizacji przepisów);
 • błędy wynikające z przekonania, że mogą się one zarejestrować samodzielnie, bo „to proste” i wystarczy wypełnić „jakiś” formularz na portalu;
 • czasami trudne relacje firm z administracją publiczną wynikające z nieodpowiedniego podejścia

 

Transgraniczny transport odpadów:  negatywne konsekwencje

Łatwo podsumować konsekwencje takich błędów:

 • duża ilość straconego czasu;
 • dużo zmarnowanych pieniędzy;
 • brak upoważnień, zezwoleń
 • utrata możliwości zrobienia interesu.

Rozwiązanie oferowane przez firmę Natura Giuridica

Z powyższych powodów Natura Giuridica, która przez ostatnie lata wyspecjalizowała się w świadczeniu tego rodzaju usług, ułatwia zagranicznym firmom wejście w ten biznes, poczynając od wykonaniu pierwszego i kluczowego kroku niezbędnego do wożenia odpadów do Włoch, z Włoch i przez Włochy, czyli wpisu do włoskiego rejestru menedżerów ds. środowiska (zrzeszenie ALBO).

Wyniki tych działań były widoczne natychmiast:

 • – Klienci mogli w krótkim czasie otrzymać to, czego dotąd nie byli w stanie uzyskać lub co częściowo uzyskali, lecz czas oczekiwania na rezultat był bardzo długi;
 • Zrzeszenie ALBO entuzjastycznie odniosło się do wykonanej przez firmę Natura Giuridica pracy. Urzędnicy z ALBO są zadowoleni, ponieważ mogą współpracować ze specjalistami w sektorze ochrony środowiska, z osobami posługującymi się ich ojczystym językiem, które rozumieją włoski kontekst, włoskie prawodawstwo oraz posiadają doświadczenie we współpracy z firmami zagranicznymi w celu rozwiązywania omówionych powyżej problemów.

I tak, dzięki pomocy firmy Natura Giuridica, wielu przedsiębiorców zostało szybko wpisanych do włoskiego Krajowego Rejestru. Przewożą obecnie wiele ton odpadów i prowadzą przynoszący dochody interes.

Standardowe usługi Natura Giuridica

Wykonywane początkowo przez firmę Natura Giuridica usługi miały zakres podstawowy, obejmowały procedury niezbędne do uzyskania zezwolenia, czyli:

 • wpis do rejestru ALBO;
 • domicyliację zagranicznej firmy we Włoszech (ustanowienie siedziby spółki we Włoszech, wynajęcie adresu, gdzie dociera firmowa korespondencja i gdzie są przechowywane dokumenty prawne spółki (statuty, księgi udziałów, dokumenty księgowe).
 • utrzymywanie relacji z sekretariatem ALBO

Biorąc pod uwagę sukces związany z wzrastającym popytem na wykonywanie tych usług, Natura Giuridica zaczęła oferować usługi dodatkowe, które ułatwiają pracę operacyjną firm transportujących odpady i pozwalają na spokojne i bezpieczne zarządzanie.

Oferowane przez Natura Giuridica nowe usługi to rezultat oczekiwań i wymagań Klientów.

Nowe usługi oferowane przez Natura Giuridica: doradztwo

Usługi doradcze obejmują przede wszystkim:

 • doradztwo przygotowawcze:
  • aby uniknąć popełnienia wykroczeń (co mam zrobić w przypadku …? Jakich dokumentów potrzebuję do …? Jakie są możliwości …?)
  • zbadanie rynku włoskiego, aby zdecydować, czy dokonać nowych inwestycji (rynek jakich odpadów jest największy rynek we Włoszech? Jakie są główne postulaty operatorów z tego sektora? Jakich przepisów należy przestrzegać w przypadku …?
 • porady mające na celu rozwiązywanie problemów (zatrzymały mnie organy kontrolne, które zakwestionowały …, czy możesz mi pomóc?)

Nowe usługi oferowane przez Natura Giuridica: usługi administracyjne

Nowe usługi administracyjne są przydatne, by:

 • uniknąć popełniania naruszeń administracyjnych i uprościć zarządzanie przedsiębiorstwem: dotyczy to na przykład harmonogramu (wszelkie zmiany danych firmy w bazie danych rejestru muszą zostać zgłoszone zgodnie z określoną procedurą, gdyż w przeciwnym razie grożą surowe kary o charakterze pieniężnym, administracyjnym lub karnym, w zależności od popełnionego naruszenia, a nawet wykreślenie z rejestru ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami ekonomicznymi;
 • znać z wyprzedzeniem wszystkie zmiany, aktualizacje, by odpowiednio dostosować do nich swoją działalność (zapoznajemy wnioskodawcę z aktualizacją przepisów, którymi jest zainteresowany)

Wnioski: rozwiązujemy problemy, tworzymy możliwości

Dzięki cierpliwej i codziennej pracy mediacyjnej firm, takich jak Natura Giuridica, zmniejszyła się ilość problemów występujących pomiędzy zagranicznymi firmami a administracją publiczną, branża nabiera nowego impetu.

Nowe i ważne relacje z firmami zagranicznymi potwierdzają ten trend: Natura Giuridica poszerzyła swoje horyzonty i działa w Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, na Litwie i w Polsce.

W Polsce Natura Giuridica nawiązała ścisłą współpracę z Wikar.info – wiodącą firmą w branży transportowej, a dzięki partnerstwu będziemy mogli świadczyć Klientom szeroki wachlarz usług w zakresie kompleksowego zarządzania sprawami biurokratycznymi, administracyjnymi związanymi z transportem odpadów. Warto się tym zająć, ponieważ transport odpadów to ogromny biznes.

Wraz z ewolucją rynku pojawią się nowe usługi dodatkowe, które uproszczą życie nam wszystkim i zapewnią nowe możliwości biznesowe.

Śledźcie nas, by być na bieżąco.

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt pod następującymi adresami / numerami telefonów:
Natura Giuridica: 0039-334-6326417, transport.waste.italy@gmail.com (w j. angielski i włoskim)

(6 Posts)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *